Seriepesten, een overzicht

Een favoriete tactiek van de Seriepester op het werk én in gezin is mensen tegen elkaar uitspelen. Deze pestkop schept er plezier en genoegen in discussie, ruzie en vijandigheid, uit te lokken en aan te moedigen om vervolgens toe te kunnen kijken hoe anderen tegenover elkaar komen te staan en in destructieve conflicten van elkaar verwijderd raken. Voortslepende conflicten zorgen ervoor dat de aandacht structureel wordt afgeleid van de veroorzaker van het conflict: de Seriepester.

Het geweld dat een Seriepester pleegt, is doorgaans psychisch, omdat psychisch geweld geen zichtbare littekens en geen fysiek bewijs nalaat. Gewoonlijk neemt dit geweld de vorm aan van verbaal en emotioneel misbruik: constante ( weinigzeggende) kritiek en een onophoudelijk aanwijzen van tekortkomingen, gecombineerd met een weigering te herkennen, waarderen, erkennen en prijzen. Manipulatie, isolatie, en uitsluiting zijn andere favoriete tactieken, net als slachtofferschap veinzen en beschuldigen, m.n. wanneer een Seriepester zelf ter verantwoording geroepen wordt.

De doelen van Seriepesters zijn macht, controle, dominantie en onderwerping. Deze worden gehaald met een aantal middelen: macht ontnemen; het aanwakkeren van excessieve mate van angst, schaamte, verlegenheid en schuld; manipulatie (in het bijzonder van emoties en percepties); rituele vernedering en constante ontkenning. Samenleven met iemand die voortdurend ontkent wat er gedaan of gezegd is (een dag, uur of zelfs minuut geleden), maakt je gek van frustratie en onmacht. Woede is het gevolg. Wanneer zulke (en andere) symptomen van schade aan het (geestelijke) welbevinden zichtbaar worden, zal de Seriepester hier dankbaar gebruik van maken. De Seriepester zal anderen haarfijn uitleggen dat je een ‘psychisch probleem’ hebt. Niet de Seriepester maar het Doelwit zal zich moeten verantwoorden voor zijn of haar gedrag.

Controle is een algemene indicator van een Seriepester. In de thuissituatie kan dat neerkomen op controle van financiën, controle van initiatieven, controle van vrienden- of partnerkeuze, controle over het recht op werk, controle over opvattingen, enzovoort. Dit alles is gericht op het ontnemen van eigenwaarde en autonomie.

Pesters binnen het gezin, in het bijzonder vrouwelijke pestkoppen, zijn meester in manipuleren. Zij zijn uiterst geraffineerd in het manipuleren van mensen via hun emoties (schuld bijvoorbeeld), overtuigingen, levenshouding en percepties. Pestkoppen in het gezin zien elke vorm van kwetsbaarheid als een kans te manipuleren. Zij exploiteren bij voorkeur degenen met de grootste emotionele nood, of die qua gedrag kinderachtig en onvolwassen zijn. De Seriepester in het gezin manipuleert en moedigt die gezinsleden (en anderen) aan te liegen, zich oneerbaar en oneerlijk te gedragen, informatie achter te houden, onjuiste informatie te verspreiden en het Doelwit te straffen voor vermeend ongepast gedrag. Onwetende familieleden worden zo ongewild (en soms willens en wetens) instrumenten van intimidatie van de Seriepestkop in het gezin.

Het verstoren van waarnemingen door bedenkingen en argwaan te creëren, het delen van namaak bezorgdheid, etc. is specialiteit van deze pesters. Hun doel is een negatief beeld van het doelwit in de gedachten van collega’s, familieleden, buren, vrienden en mensen in officiële en gezaghebbende posities te creëren. Het is voor een doelwit zeer moeilijk zich tegen deze doelbewuste beïnvloeding en vergiftiging van denkbeelden te verweren.

De enige mogelijkheid hier iets aan te doen is, als de tijd er rijp voor is, dit spel geduldig en kalm, in heldere taal uit te leggen. Dat kan mensen helpen door het bedrieglijke masker van de (Gezins-)Seriepester heen te kijken en te begrijpen hoe zij als pionnen worden gebruikt. Het is de vraag of de veroorzaakte schade aan relaties nog kan worden gerepareerd. Hoe eerder het aan het licht komt, hoe groter de kans dat dit lukt. Vaak is de enige optie voor doelwitten uit het contact met de groep stappen die onder invloed van de Seriepester staat. Dat kan dus betekenen dat je afscheid van je familie neemt of je werkomgeving verlaat.

copyright © Flourishh 2014

Een gedachte over “Seriepesten, een overzicht”

  1. Ik heb al jaren te maken met een boze buurman die de buren tegen elkaar opzetten en de ontstane ruzies met genoegen en vermaak op afstand gadeslaat. Hij is alcoholist en als je hem spreekt dan begint hij te stotteren en hij springt ook van de hak op de tak. De man lijkt kinderlijke akkefietjes uit te halen maar de bewoners in het appartement kunnen boos worden. Hij geniet hiervan en lijkt sadistische trekjes te hebben. Hij weet mirakelleus iedere keer hiermee weg te komen. Ik noem hem een emopyromaan hij maakt keer op keer brandjes en staat op afstand te genieten wat hij aanricht. Al 4 bewoners zijn door hem verhuisd en hij mag blijven zitten. Dit is ongehoord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pesten en Psychopathie