Profiel Seriepester op het werk, volgens Tim Field.

Profiel seriepester, kan vrouw of man zijn

Profiel met de karaktertrekken van een sociopaat.

Tim Field vermoedde dat 1 persoon op de 30 aan het profiel van een seriepester voldoet. Hem vielen de belangrijke karaktertrekken van een sociopaat daarin al op. De Seriepester voldoet volgens Field, gebaseerd op van meer dan 10.000 gesprekken over pesten, aan het volgende profiel:

(NB, op basis van alleen een profiel schets, kan niet beoordeeld worden of iemand een seriepester (of een sociopaat) is.

Dit profiel is bedoeld als aanvulling van andere artikelen op deze website. In organisaties zijn doelwitten belangrijke consultants om een beeld compleet te krijgen  )

 • Is een ervaren en overtuigende leugenaar. Zal bij een dreigende ontmaskering spontaan van alles verzinnen.
 • Heeft twee gezichten: Privé zeer demonisch, wraakzuchtig en slecht, en publiek zeer charmant en vriendelijk. Het Doelwit is dikwijls de enige die de duistere kant van de Seriepester ziet.
 • Munt uit in misleiden. Men mag nooit onderschatten hoe goed de Seriepester hierin is.
 • Is zeer charmant, overtuigend, geloofwaardig wanneer superieuren in de buurt zijn (charme kan ook gebruikt worden om het gemis aan empathie te maskeren of voor misleiding).
 • Verkoopt gebakken lucht, veel dure woorden maar geen inhoud.
 • Is verbaal dikwijls sterk, is nl zeer bedreven in het anticiperen op wat andere mensen willen horen en het vervolgens op een zeer geloofwaardige manier brengen. Kan zo eender wie “onder tafel” babbelen, zelfs mensen die meer ervaring, expertise of opleiding hebben.
 • Is afhankelijk van nabootsing en herhaling van andermans woorden om over te komen als competent en op de hoogte. (van de laatste nieuwtjes van dynamisch management, bijvoorbeeld)
 • Is onbetrouwbaar.
 • Heeft een emotionele achterstand. Is intellectueel wel volwassen maar reageert dikwijls zeer vreemd en ongepast op emotionele zaken. In het bijzonder met betrekking tot seks. Op de achtergrond vermoedt men soms ook seksuele intimidatie, discriminatie, seksuele frustraties.
 • Is dikwijls niet in staat een intieme relatie te beginnen of in stand te houden.
 • Heeft dikwijls diepe vooroordelen over bepaalde mensen of sociale groepen zoals homoseksuelen, rassen, buitenlanders, armen, … en gaat soms zeer ver om dit geheim te houden.
 • Is controle freak en heeft een dwangmatige behoefte anderen te controleren met inbegrip van hun gedachten, handelingen en voorkeuren, …
 • Heeft een dwangmatige neiging te bekritiseren. (gebruikt dit ook om mee te pesten)
 • Springt van de hak op de tak zodat je dikwijls het gevoel hebt dat je eigenlijk nooit een echt gesprek hebt gevoerd.
 • Weigert specifiek te zijn en geeft nooit rechtuit een antwoord.
 • Heeft een Houdini-achtige vaardigheid verantwoordelijkheden te ontwijken.
 • Ondermijnt en vernietigt iedereen die als een bedreiging van eigen status en superioriteit wordt gezien. Koestert bijzondere haat voor hen die door het masker heen kunnen kijken.
 • Blinkt uit in het creëren van conflicten tussen diegenen die, in normaal contact, bezwarende informatie zouden kunnen uitwisselen.
 • Kan zeer haatdragend uit de hoek komen.
 • Ondermijnt, vernedert, beschaamt en beschuldigt diegene die de pester verantwoordelijk probeert te stellen.
 • Geniet ervan mensen te ontzeggen wat ze eigelijk verdienen.
 • Zeer manipulatief. Specialiteit: emoties en percepties bewerken.
 • Reageert ongeduldig, geïrriteerd en agressief wanneer hij/zij verplicht wordt rekening te houden met de zorgen en behoeften van anderen.
 • Betweter, arrogant.
 • Gierig, zelfzuchtig, parasiet.
 • Steeds nemen, nooit geven. Of geeft om loyaliteit af te dwingen: Voor wat hoort wat.
 • Volledig overtuigd van eigen superieure leiderschapscapaciteiten. Kunnen echter geen onderscheid maken tussen management en pesterijen.
 • Er is dikwijls sprake van fraude en valse informatie als het gaat om kwalificaties, ervaring, titels, prestaties, etc.
 • Heeft moeite om het sarcasme en de ironie van een uitspraak te bevatten. Raakt dan vaak geïrriteerd.
 • Is paranoïde en extreem narcistisch.

Op basis van een profiel een seriepester ontmaskeren is ondoenlijk.

Je hebt geen zeeën van tijd, en je wilt graag:
Een compleet beeld van seriepesten op het werk krijgen?Op de hoogte zijn van patronen, symptomen, misverstanden?
Zicht op een werkbare aanpak?
Wij houden je bij de les in een  intensieve, indringende en levendige workshop.

Aanmelden en info:
“De dramaturgie van de vergiftigde werkplek.” 

 

De Seriepester werkt volgens een herkenbare structuur!
Lees meer over de structuur in de aanpak van de Seriepester in de artikelen over Seriepesten in gezin en familie. Lees bij ‘familie’ of ‘gezin’, ‘organisatie’ of ‘team’, bij gezinslid ‘collega’. In essentie is de strategie dezelfde. De Seriepester gebruikt mensen als pionnen in een spel, als Bondgenoot of als Pleitbezorger, om het Doelwit zo diep mogelijk, en alomvattend te raken. Een Seriepester heeft een reeks Doelwitten, en altijd een Hoofddoelwit op wie alle haat en afgunst wordt geprojecteerd.

‘Aanval is de beste verdediging’
Neem ook kennis van de Aanval-Verdedigingsstrategie, die door alle Seriepesters op alle plekken wordt toegepast.

[box type=”bio”] Meer lezen over (Serie)pesten op het werk
Informatie van de Tim Field Foundation kunt u vinden op de Engelstalige site bullyonline.org
[/box]

copyright © Flourishh 2014
Afbeelding: Dank aan Bino Storyteller, via unsplashh.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pesten en Psychopathie