Wat is een seriepester?


Verslaafd aan diep leed berokkenen. 
(waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ gelezen worden)
Wanneer wij spreken van een Seriepester, dan doelen wij op een volwassene.

Een Seriepester ontwikkelt vanaf jonge leeftijd een verslaving aan structureel pesten omdat pesten voor hem/haar om allerlei redenen ‘loont’. Pesten wordt een ‘way of life.’
Een Seriepester is iemand met een persoonlijkheidsstructuur waarin geweten ofwel ontbreekt, of geen rol van betekenis kan spelen door allerlei complicaties in de ontwikkeling. Een Seriepester voelt zich nooit schuldig, voelt geen berouw, en verhoudt zich tot mensen louter als tot (bruikbare) objecten. De Seriepester wordt ook wel aangemerkt als uiterst gevaarlijke, roofdierachtige sociopaat die voortdurend op zoek is naar een prooi. Is het ene slachtoffer weg, ontslagen of niet meer in leven, dan kiest deze pester binnen korte tijd een nieuw doelwit. De Seriepester is meestal  sluw, bedreven in het lezen van gevoelens van mensen (‘koude’, cognitieve, empathie), en meester in manipuleren. De Seriepester ziet er uit als ieder ander.

Mensen zijn objecten.
Het gemis van ‘de vertraging van een geweten’ (twijfel, schuldgevoel, schaamte, berouw, spijt, invoelend vermogen) maakt dat de Seriepester mensen voor wie geweten wel een rol speelt, altijd een stap voor is. De Seriepester ziet medemensen als bruikbare objecten. Hij is meester in het opmerken van hun zwakke plekken en weet die op subtiele wijze uit te buiten. De Seriepester heeft door zijn persoonlijkheidsstructuur ‘vrij spel’: de wereld (van menselijke emoties en gevoelens) is een speeltuin waarin de Seriepester de regels maakt.

Wat wil de Seriepester
Het primaire streven van een Seriepester is het geestelijk vernietigen van het Hoofddoelwit of het uitschakelen van doelwitten. Daarmee ‘bewijst’ de Seriepester de eigen superioriteit. De Seriepester organiseert moedwillig conflict en pijn en geniet vervolgens intens van zijn macht over situaties en mensen. De Seriepester wil incognito blijven als pester, doet er alles aan om aansprakelijkheid te ontlopen. Drijfveren van de Seriepester zijn haat, afgunst, minachting, en de drang zich superieur te wanen.

Werkwijze Seriepester
Verwarren, beschamen, vernederen, kleineren, misleiden, vals beschuldigen, provoceren en ondermijnen van het Doelwit.
Conflicten en verwarring organiseren tussen het Doelwit en diens omgeving of tussen Doelwitten. Het vergiftigen van relaties, uitspelen, straffen van hen die in opstand komen. Anderen aan het werk zetten om zelf buiten schot te blijven én maximale aan het Doelwit toe te brengen. Tegelijkertijd schijn ophouden zelf een welwillend, genereus, betrokken, gepassioneerd, toegewijd, verantwoordelijk, liefhebbend, constructief mens te zijn. De Seriepester zet mensen in zijn omgeving in als bondgenoot of pleitbezorger. Hoe dat in zijn werk gaat werkt kun je lezen in de artikelen over de Gezins-seriepester

Onzichtbaar
De Seriepester maakt gebruik van het onvermogen van medemensen om te bevatten wat zijn ware aard en motieven zijn.

copyright © Flourishh 2014

2 gedachten over “Wat is een seriepester?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pesten en Psychopathie