Psychopaat of sociopaat?

Psychopaat of sociopaat?De seriepester ‘voldoet’ aan het profiel van de psychopaat of sociopaat

Psychopaat of sociopaat, deze
termen worden door elkaar gebruikt, vaak wordt er hetzelfde mee bedoeld. Met ‘sociopaat’ doelen wij op een mens met een persoonlijkheidsstructuur die wordt gekenmerkt door het ontbreken van geweten en het onvermogen tot warme empathie. (sociopaten beschikken over cognitieve (‘koude’) empathie, begrijpen en lezen emoties, maar voelen ze niet mee, volgens recente verklaringen).

Psychopathie genetisch, sociopathie combinatie genetische aanleg en omgevingsfactoren.

Er wordt wel beweerd dat het verschil tussen het ontstaan van een psychopaat en sociopaat zit in ‘nature en nurture’. Psychopathie wordt, naar verluid, volledig veroorzaakt door een genetische en chemische onbalans in het brein. Dit maakt dat een psychopaat geen neurologisch raamwerk heeft om een gevoel voor ethiek en moraliteit (geweten) te ontwikkelen. Sociopathie wordt, naar verluid veroorzaakt door jeugdtrauma/opvoeding in combinatie met aanleg.
Wij realiseren ons dat het van belang kan zijn zorgvuldig onderscheid te maken tussen de twee persoonlijkheidsstoornissen wanneer men op zoek gaat naar een behandeling van deze aandoeningen. Voor de informatie op deze site voegt het verschil  -nog- niet wezenlijk iets toe. Feit is dat beide aandoeningen leiden tot gewetenloosheid, absoluut gebrek aan berouw, sadisme, en genadeloze (psychische) agressie gericht op medemensen.

Hier is een lezenswaardig artikel over mogelijke verschillen tussen de psychopaat en de sociopaat.

Hoe vaak komt sociopathie voor.

Volgens  verschillende schattingen, is tussen de 2% en 4 % van de populatie sociopaat. Dat is tussen de 1 op de 50 en 1 op de 25 mensen!

Verschijningsvormen

Anders dan velen denken, wordt slechts een klein percentage sociopaten fysiek gewelddadig en komt slechts een klein deel met justitie in aanraking. Sociopaten zijn mensen die in alle soorten en maten voorkomen: dom, briljant, niet ambitieus, zeer ambitieus, etc. Sociopaten zien er uit als ieder ander en komen wereldwijd voor.

Psyhopaat of Sociopaat = Seriepester?

Seriepester is een term die beschrijft wat een sociopaat of psychopaat in kwestie doet. Het is waarschijnlijk dat alle sociopaten seriepesters zijn, dwz, altijd wel een doelwit hebben. Of alle sociopaten zich even bezeten vastbijten in hun prooi, tot die prooi ‘uitgeschakeld’ is, dat weten wij niet. Tim Field dacht, op basis van vele casussen die aan hem werden voorgelegd, dat ongeveer 1 op de 30 mensen seriepester is. Deze schatting heeft raakvlakken met de schatting dat 4 % van de mensen sociopaat is.

Gewetenloosheid.

Sociopaten weten meestal wel wat verkeerd of wat juist geacht wordt,  maar het kan ze eenvoudig niets schelen. Gewetenloosheid is een verborgen -en moeilijk voor te stellen- element in sociale omgang tussen mensen.

Lees ook dit interview over de doorsnee sociopaat, met MarthaStout.

copyright © Flourishh 2014 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pesten en Psychopathie