Narcisme speelt een grote rol in de vijandigheid en verborgen agressie van mensen die zich ontwikkelen tot seriepester.

Narcisme komt in gradaties voor. Narcisme is een beschermingsmechanisme dat bij de ene mens sterker
aanwezig is dan bij de andere. Een beetje narcistisch zijn kan mensen helpen overeind te blijven en successen te boeken.
Een beetje narcistisch zijn kan geen kwaad.

Als mensen sterk narcistisch zijn, dan zorgt hun beschermingsmechanisme ervoor dat zij moeilijk nog naar hun
eigen fouten kunnen kijken. Hoe sterker het narcisme, hoe meer mensen geneigd zijn anderen de schuld te geven van
leed dat zij zelf (mede) veroorzaakten.

Narcisme kan kwaadaardig worden en onderdeel zijn van een persoonlijkheidsstoornis.

Wanneer mensen spreken over ‘een narcist’, dan bedoelen zij vaak een ‘psychopaat’. Psychopaat, narcist, sociopaat,
pervers narcist, narcistische psychopaat, narcistische sociopaat, de terminologie is ingewikkeld. Er is overlap en
er zijn verschillen. Wat deze ‘persoonlijkheden’ gemeen hebben, is dat hun narcisme niet onschuldig is. Het maakt
dat zij medemensen verregaand kunnen beschadigen. Mensen bij wie hun narcisme kwaadaardig of pervers of compleet
is voelen niet mee met medemensen, zij kúnnen dat niet. En zij kunnen bovendien een sterke drang hebben om hun
negatieve gevoelens uit te leven op anderen. Meestal doen zij dit stiekem.
In kleine of in grote kring zullen zij altijd proberen om medestanders te vinden voor de kwaadaardige bedoelingen die
zij met hun doelwitten hebben.

Een pervers narcist kan zichzelf alleen maar goed voelen door een ander te ondermijnen of te vernietigen.
Zij zijn ziekelijk afgunstig en gunnen hun doelwitten geen ‘glans’. Ook kunnen zij verslaafd raken aan de kick die zij
ervaren wanneer het hun lukt om conflicten en opschudding te veroorzaken.
Pervers narcisten ervaren medemensen zoals iemand een object ervaart. Daarom zijn zij in staat ook hun intieme
partner, kind, of ouder tot doelwit te maken. Ook eigen vrienden, collega’s, leidinggevenden, klanten, patiënten, etc,
kunnen doelwit worden.

Narcistisch misbruik.
Narcistisch misbruik is wat  narcisten doen met hun prooien om zich te voeden met succeservaringen. Een pervers
narcist geniet wanneer een prooi lijdt door zijn of haar toedoen. Een pervers narcist geniet van het tegennatuurlijke.
Narcistisch misbruik laat bij slachtoffers diepe sporen na. De tactiek van pervers narcisten is omvangrijk en nietsontziend.
Zij hanteren verschillende methodes om hun prooi rechtstreeks psychisch te beschadigen en sociaal te isoleren. Zo
onderwerpen zij hun doelwitten voortdurend aan gaslighting. Tegelijkertijd voeden zij de omgeving, vaak subtiel
en onder het mom van ‘bezorgdheid’, met smaad en laster over een doelwit.