Profiel gezins-seriepester

Van binnen voor altijd Peuter

(waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ gelezen worden)
profiel seriepester in gezinHeel vroeg in haar leven neemt de ontluikende Gezins seriepester (GSP) een gedragspatroon aan dat een tijdelijke fase in haar ontwikkeling had moeten zijn. In de ogen van Peuters doen volwassenen altijd zomaar wat zij willen. Het jonge kind probeert dezelfde privileges te krijgen, als het moet op tirannieke wijze. Door een aantal oorzaken ontgroeien sommige kinderen, ongeveer 4% van de populatie, deze fase van ontwikkeling nooit. De volwassen seriepestkop heeft de tactieken van een driftige peuter geperfectioneerd.
Terugkijkend zul je zien dat een volwassen GSP op personen die haar aanspraken op haar gedrag, reageert met opmerkingen als:  ‘Jij wil het mij alleen maar moeilijk maken’ of  ‘Wij zijn uitgepraat.’
Het zijn equivalenten van peuteruitspraken: ‘ Jij doet alleen maar gemeen’ en ‘Ik ben nooit meer jouw vriend.’

NB: Onderstaand profiel namen wij over van de website familybullyexposed.com. Een dergelijk profiel beschrijft de buitenkant. Het is o.i. onverstandig alleen hierop af te gaan. Dergelijke beschrijvingen zijn immers voor meerdere interpretaties vatbaar. Een compleet beeld ontstaat pas wanneer je kennis neemt van het gehele systeem waarvan een Gezins seriepester zich bedient, en de gebeurtenissen daaraan toetst.

MOGELIJK WAARNEEMBARE KENMERKEN KINDERJAREN

(waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ gelezen worden)

* Al vanaf de vroege jeugd moeilijk tevreden te stellen (kieskeurig).

* Vanwege gezondheid of temperament krijgt zij extra aandacht van de ouders.

* Op school de reputatie van de ‘lieveling’ van de onderwijzer.

* Onder broers en zusters reputatie van ‘voorgetrokken’ kind.

* Overeenstemming, expliciet of subtiel, dat dit kind het knapste uiterlijk van het gezin heeft.

* Er is een stilzwijgende afspraak onder broers en zussen dit kind niet te verklikken. Het zal zich tegen je keren.

MOGELIJK WAARNEEMBARE KENMERKEN TIENERJAREN

* Laat gebrek aan samenhang zien in haar denken, en niet vloeiende conversatie.

* Fladdert van onderwerp naar onderwerp zonder veel informatie door te geven.

* Valt terug op emotioneel geweld in plaats van op rationele logica in een discussie of meningsverschil.

* Zelf vaak irrationeel ‘emotioneel’, en heeft geen vermogen zich te verplaatsen in emotionaliteit van een ander.

* Kent en begrijpt het concept empathie niet.

* Kan flamboyante charme en imitatie gebruiken om haar onvermogen de behoeften van anderen te bevatten, te compenseren.

* Omdat zij zich tot mensen verhoudt alsof zij pionnen zijn, wordt de GSP in toenemende mate selectief vriendelijk: suikerzoet tegen sommige, vooral nieuwe, mensen, grof en achteloos tegen anderen, de rest negerend.

* Zeer innemend en ontwapenend en waarschijnlijk goeduitziend. Trekt vrienden en kennissen aan. Vreemden herinneren zich haar met sympathie.

* ‘Vertrouwelijke’ gesprekken worden een drama, en meestal een ‘arme ik’ drama.

* Plotseling zijn er een of twee ooit goede huisvrienden die de GSP nu veracht en wie zij anderen aanmoedigt te mijden.

MOGELIJK WAARNEEMBARE KENMERKEN VOLWASSEN GEZINS-SERIEPESTER 

Is gewoonlijk zeer intelligent, maar laat tegelijkertijd gebrek aan gezond verstand zien.

Liegt met gemak en overtuigend. Liegt ook wel wanneer een leugen niet ‘nodig’ is.

Dringt, met verdraaiingen en verzinsels, voortdurend een valse realiteit op aan anderen.

Spreekt vooral in termen van ‘ik’, ‘mij’ en ‘mijn’. Of met ‘wij’, en bedoelt dan ‘ik’.

Heeft de neiging negatieve taal te gebruiken, gebruikt weinig positieve woorden.

Heeft en kan niets met spiritualiteit. Heeft moeite haar haat voor mensen die ergens in geloven te maskeren. Kan wel veinzen een religie of overtuiging aan te hangen.

Heeft een communicatiestijl ontwikkeld (zowel in schrift als in woord) die onsamenhangend is en niet vloeiend.

Doet opvallend tegenstrijdige uitspraken in één mededeling, en geeft er niks om.

De volwassen GSP, die aanneemt dat iedereen is zoals zij is, vertrouwt niemand.

Alhoewel zij kan beweren van wel, de GSP vergeet en vergeeft nooit, wat en wie dan ook.

Is niet in staat stabiele relaties te vormen.

Voor de buitenwereld ziet haar leven er gewoonlijk ideaal uit terwijl de situatie achter haar voordeur verre van ideaal is.

De lijst met ‘ooit goede vrienden’ groeit.

* Vertelt lasterlijke leugens om een verhaal ‘interessanter’ te maken, of dikt negatieve aspecten aan.

Zij drukt haar afschuw voor dingen en mensen uit in taal met een afwijkende seksuele bijklank.

Spreidt al langere tijd ongepaste opvattingen en vooroordelen over lichaamsfuncties en seksueel gedrag ten toon.

Zoekt of krijgt liever geen oplossingen voor problemen in eigen leven, zodat die gebruikt en hergebruikt kunnen worden om sympathie en aandacht te verkrijgen.

Bereikt uiteindelijk een punt waar zij zich zeker voelt om haar afkeer en haat voor haar Hoofddoelwit openlijk uit te kunnen drukken.

De echtgenoot is omgevormd tot een secundaire Pleitbezorger, klaar, indien nodig, om op te offeren.

* Gebruikt ‘Narcistische Razernij’ om een conversatie  -tussen derden-  abrupt te beëindigen. Een conversatie die haar leugens dreigt te onthullen als hij langer doorgaat. (De ‘Narcisitische Razernij’ is een term die verwijst naar een onzinnig, absurd bombardement van vulgariteiten, beschuldigingen, scheldwoorden en dreigementen. De ‘Narcistische Razernij’ is een uniek en specifiek verschijnsel bij Seriepesten en kan het enige duidelijke kenmerk zijn dat de GSP onderscheidt van haar Pleitbezorger)

Brutaal en arrogant

De jonge GSP is eigenzinnig en begint arrogantie en brutaliteit ten toon te spreiden. Rond haar twaalfde levensjaar geeft zij blijk van een gevoel ‘onaantastbaar’ te zijn. De GSP gelooft dat iedereen de wereld door haar ogen ziet. Zij begrijpt niet dat andere mensen een eigen visie, eigen ervaringen en eigen verlangens hebben. De GSP ziet in elke tegenspraak een ontkenning van haar ‘recht’. Wanneer de GSP wordt aangesproken op haar egocentrisme, begrijpt zij de kritiek niet. Daarom verdedigt zij haar acties niet. In plaats daarvan reageert zij met dramatiek of een tegenaanval. Zij maakt daarbij gebruik van de tactieken van een zeer jong kind. Zoals een snel gefabriceerde ontkenning; een verontwaardigde verklaring dat zij gewoon verkeerd begrepen is, stress of gezondheidsproblemen heeft; in tranen uitbarsten; of een Seriepestkop’s versie van een driftaanval: de ‘Narcistische Razernij’.

Een spoor van mikpunten.

Een terugblik zal een spoor onthullen van individuen buiten het gezin, een buurman, een schoolmaatje, een teamgenoot, een collega, voor wie de GSP plotseling blijk gaf van een bizarre en niet aflatende afkeer. Iemand waar de GSP tot die tijd geen problemen mee had of zelfs graag mocht. ‘Verzoeningen’ kunnen plaatsvinden.

Grenzeloze haat.

Tegen de tijd dat de GSP volwassen is, heeft haar behoefte het Hoofddoelwit te beheersen, manipuleren en straffen zich ontwikkeld tot een obsessie. Er zijn geen grenzen meer aan haar haatdragendheid. Hoofddoelwitten worden uiteindelijk zo machteloos gemaakt dat hun interactie met andere gezinsleden afhankelijk wordt van de ‘toestemming’ van de GSP om bij bepaalde familieaangelegenheden aanwezig of betrokken te kunnen zijn, of om zonder publieke vernedering familiebijeenkomsten te doorstaan.

De leugen is snel.

De GSP is de meeste mensen te slim en te snel af in verbale interacties, vooral tijdens conflicten. De GSP is zeer bedreven in het eindigen van een confrontatie Zij weet wat mensen willen horen en anticipeert daarop. Leugens vertelt zij op een nuchtere, droge manier die geen verdenking oproept. Wanneer iemand achteraf beseft dat de GSP onlogische dingen verkondigde, zal diegene dat toeschrijven aan een vergissing of verwarring.

De eerste, en levenslange, prooi van de GSP:

Profiel Gezins – Hoofddoelwit

copyright © Flourishh 2014

Een gedachte over “Profiel gezins-seriepester”

  1. Zou het kunnen dat bovenstaande beschrijving lijkt op, of overeenkomst heeft met het Geen Bodem-syndroom (GBS) (kindertijd)?
    Verder een en al herkenning. Ik heb een zus die aan dit profiel beantwoordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pesten en Psychopathie