Pleitbezorger

Roddelpers, intrigant, informant, handlanger.

de pleitbezorger van de seriepester in het gezin(overal waar ‘zij’ staat kan ook ‘hij’ gelezen worden)
Voor het verzamelen en verspreiden van geruchten en verdachtmakingen over een Doelwit, creëert de Gezins-Seriepester (GSP) een Pleitbezorger. Hiertoe bouwt zij een exclusieve relatie op met één gezinslid, soms twee. (op de werkvloer met collega(‘s))

De uitverkoren dienaar en bewonderaar van de seriepester

Deze handlanger van de GSP is iemand die denkt dat zij de situatie de baas is. Feitelijk is het de manipulerende GSP die de situatie beheerst. Een Pleitbezorger wordt uitgekozen vanwege haar pestkop-eigenschappen. Die zijn goed bruikbaar voor de GSP. Het kan zijn dat de Pleitbezorger zelf een (serie)pester is, of een tiran.

Hoe werkt het

Via de loyale Pleitbezorger geeft de GSP de meeste boodschappen door aan de bondgenoten. Die dienen om de reputatie van het Doelwit te beschadigen en de solidariteit van de familie met het Doelwit te ondermijnen. Alles wat zich -zogenaamd of echt- tussen de GSP en haar Doelwit(ten) afspeelt, wordt aan dit gezinslid in een ‘vertrouwelijke sfeer’ verteld, vervolgens verspreidt zij deze ‘informatie’ naar de rest van het gezin (op het werk, het team), de Bondgenoten

De zwakke persoonlijkheid van de Pleitbezorger

De Pleitbezorger is iemand met een zwakke persoonlijkheid. De GSP bespeelt haar behoeftige ego. Zij geeft haar het opwindende gevoel de GSP’s enige vertrouwelijke partner te zijn. Samen delen zij veel opvattingen over ‘wat de familie nodig heeft’.

Duivels pact

Na verloop van tijd heeft de Pleitbezorger zich zo geïdentificeerd met de GSP, dat zij geen onderscheid meer ziet. Zij hemelt de GSP op alsof zij het over zichzelf heeft. Zij zal de daden van de GSP goedpraten alsof het haar eigen daden zijn. Zodra zij toch wroeging krijgt, kan zij geen kant meer op. De GSP dwingt met gemak loyaliteit af omdat de Pleitbezorger zich zelf schuldig heeft gemaakt aan manipulaties en vormen van laster.

Gezinsleden zijn pionnen in een spel

Let wel, de GSP kent zelf geen loyaliteiten of binding. Zij benadert mensen als objecten. Gezinsleden zijn pionnen in haar spel. Wanneer onthulling dreigt, weet de GSP dit als eerste. Zij zal keihard ingrijpen en beweren dat zij slachtoffer van de Pleitbezorger is geworden. Deze zal alle schijn tegen zich hebben.

Schuld bekennen, een moeilijke opgave.

De Pleitbezorger kan de situatie alleen nog ontwarren als zij haar eigen aandeel in het pesten toegeeft. Zij moet dan bestand zijn tegen de schaamte die zij voelt en tegen de boze reacties die haar bekentenis oproept. Met haar zwakke persoonlijkheid is het niet waarschijnlijk dat zij hier mee om kan gaan.
Wanneer de Pleitbezorger zelf ook een gewetenloze pester is, ontstaat bij dreigende onthulling een andere situatie. In dat geval heeft de Pleitbezorger geen last van schaamte of wroeging of angst. Zij zal op haar beurt proberen de schuld bij de GSP te leggen, en de slachtofferstatus opeisen.

Wie is wie?

Wanneer de GSP veel nauwe Bondgenoten heeft gecreëerd, is het moeilijk de Pleitbezorger te identificeren.

Lees hoe andere gezinsleden (op het werk: teamleden) onbewust worden betrokken in het pesten van het Hoofdoelwit:

Gezins- Bondgenoten

copyright © Flourishh 2014

6 gedachten over “Pleitbezorger”

  1. Hoe is het mogelijk dat mijn verhaal zo gedetailleerd omschreven wordt. Ik dacht dat ik in een gekkenhuis was geboren, je wordt een soort Assepoester, je staat volledig alleen. De grootste dreiging is het overnemen van je identiteit door de GSP van het doelwit. En niemand die het ziet, ik hem meer dan 40 ooms en tantes, nauw betrokken. We waren het ideale gezin. Ongelofelijk dit te lezen.

  2. Wat jammer dat jullie n 2016 maar 1 reactie hebben gehad. Kan me niet voorstellen dat alleen C. en ik jullie schrijven herkennen. Hartelijk dank voor jullie goede werk! Ik heb het doorgestuurd naar de pleitbezorger van mjn zus de narcist. Onze gezamenlijke moeder. Natuurlijk geen reactie

  3. Wat fijn om dit te lezen. Zo helder verwoord. Een van de problemen is vaak aanwijsbaar maken wat onder de oppervlakte broeit. Dit artikel helpt enorm.
    Hopelijk worden er ook veel GSP’s, bondgenoten en pleitbezorgers geheeld!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pesten en Psychopathie