Volwassen seriepesters waren ooit kind. Zij groeiden op in gezinnen. Dat is de plek waar zij, om allerlei redenen,
hun strategieën aanleerden en hun eerste – vaak levenslange- doelwitten kozen en slachtoffers maakten.

Pesten in gezinnen komt veel voor en het is iets anders dan doorsnee ruzies en concurrentiestrijd tussen broers en zussen.
Seriepesters kunnen de vader of moeder zijn die hun partner of eigen kind(eren) tot doelwit maken. Of het kunnen kinderen zijn
die hun broer, zus of ouder tot doelwit maken. Zo’n gezinslid zet alles en iedereen in om een ander gezinslid (het hoofddoelwit)
pijn te doen en psychisch te beschadigen. In de loop der tijd komen er doorgaans andere doelwitten bij in de grotere (schoon-) familie.

Familiebreuk en seriepesten.
Het is waarschijnlijk dat veel familiebreuken en voortslepende familievetes zijn gecreëerd door een familielid met de
persoonlijkheid van een seriepester. Omdat seriepesters zich bedrieglijk en manipulatief gedragen, hebben familieleden vaak
niet in de gaten dat er een actieve aanjager van terugkerende conflicten in hun midden is.

Seriepesters draaien altijd de rollen van dader – slachtoffer om. Dat verklaart waarom doelwitten die uit lijfsbehoud besluiten
een familie te verlaten, vaak worden gezien als veroorzaker van het familieleed.