De Dramaturgie van de Vergiftigde Werkplek

Workshop seriepesten in organisaties.

workshop dramaturgie van de vergiftigde werkplekVeel volwassen pesters zijn mensen met hardnekkige persoonlijkheidsproblematiek. Voor hen is pesten een manier om doelen te bereiken en een ‘way of life’.  Zij pesten meestal subtiel en indirect. In de workshop ‘De Dramaturgie van de Vergiftigde Werkplek’ kijken wenaar de drijfveren,  strategieën en patronen die daar bijhoren.

Onderscheid maken tussen pesten en gewone conflicten.

Hoe lastig is dat!

Bij intimidatie en pesten, is bedrog een element dat vaak over het hoofd wordt gezien. Waar (serie)pesters actief zijn, is sprake van manipulatie en misleiding.  Problemen die daaruit voortkomen, worden verkeerd geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld als ‘uit de hand gelopen conflict’ of ‘botsing tussen persoonlijkheden’.  Dat degene die klaagt over bejegening in feite voortdurend wordt belaagd, wordt niet onderkend. Dat de belaagde geen schijn van kans maakt, wat hij of zij ook doet,  wordt niet begrepen.

Ondenkbaar: Opzettelijk en systematisch een gekozen doelwit wegpesten.

Het is moeilijk te bevatten dat een naaste collega, leidinggevende, bestuurder, stagebegeleider, etc, opzettelijk en systematisch bezig is zijn/haar doelwit te raken.  De seriepester is immers een mens, die er uitziet als ieder ander mens. Bovendien weet hij of zij meestal aanzien en respect af te dwingen. Doelwitten komen er snel alleen voor te staan en zijn ‘de klos’ . De belager blijft buiten schot en kiest nieuwe doelwitten. De impact van de seriepester op een team of organisatie duurt voor.

De Dramaturgie van de Vergiftigde Werkplek

In de workshop kijken we met het oog van een theatermaker naar de motieven en  werkwijze van de seriepester. Hoe verdeelt deze regisseur de rollen? Op welke manier worden doelwit en omstanders beïnvloed? Waarom zijn de bijbehorende conflicten zo moeilijk te doorbreken?

Ook kijken we naar het lot van degene die rol van doelwit kreeg. Waarom kreeg hij/zij die rol? Wat maakt hij of zij mee? Wat heeft zo iemand nodig?  Wat kun je voor het doelwit betekenen?

In de workshop maken we het ‘ondenkbare’ voorstelbaar én benoembaar.  Dit maakt het gesprek over oplossingen eenvoudiger.

Pesten en Psychopathie