Pesten, stiekem een bevredigende ‘way of life’.

pesten heimelijk als Way of Life‘Elk mens heeft diep van binnen een geweten’ Een foutieve overtuiging die onze kijk op pesten vertroebelt.

In het duiden van pesten gaat men er meestal vanuit dat daders zich diep van binnen schuldig voelen over hun daden of dat de schade die zij aanrichten een onbedoeld effect is van hun onbeheerste gedrag. Of, erger, dat de schade gevolg is van het onvermogen van het slachtoffer om voor zichzelf op te komen. Misschien wordt dit ingegeven door een diepgeworteld geloof (of verlangen) van gewetensvolle mensen dat élk mens diep van binnen tot liefde in staat is en geweten heeft om aan te spreken.

Pesten als ‘way of life’, met de intentie anderen hard te raken.

Wanneer er een (ontluikende) Seriepester in het spel is, dan is er van berouw echter geen sprake. Een Seriepester kiest er namelijk voor te pesten. Pesten is een middel om een ander te beschadigen en uit te schakelen. De Seriepester kiest bewust voor ernstige psychische mishandeling van een doelwit. De Seriepester kiest voor het (subtiel) manipuleren van mensen in zijn omgeving om (familie-, vrienden-, school-, werk-) relaties te ontwrichten en te ondermijnen. De Seriepester voelt zich gerechtigd om te pesten, geniet van het resultaat en kán berouw niet voelen.

Een hardnekkig misverstand over slachtoffers van pesten.

Dat slachtoffers van pesten mensen zijn  met een ‘zwakke’ persoonlijkheid die niet voor zichzelf op kunnen komen, is een hardnekkig misverstand. Iemand die enige tijd belaagd is geweest, zal psychisch verzwakken. ‘Zwakte’ is een effect van het pesten, niet de oorzaak. Wel is het zo dat doelwitten van sociopaten bepaalde kenmerken hebben of in omstandigheden verkeren die hen een aantrekkelijke of makkelijke  prooi maken. Doelwitten van Seriepesters zijn doorgaans mensen met bepaalde kwaliteiten die afgunst en haat bij de Seriepester wekken. Zij worden om allerlei redenen door de Seriepester als bedreigende concurrent gezien. Er moet ook wat uitdaging in zitten en ‘eer’ aan te behalen. Dát maakt ze tot Doelwit!

Pesten gaat ver, Seriepesters gaan door.

De  Seriepester gaat planmatig en systematisch te werk om een doelwit (geestelijk) kapot te maken. De seriepester is er bewust en structureel op uit schoonheid, talent, kansen en mogelijkheden van doelwitten te ondermijnen. Het is een allesbepalende en overheersende drijfveer. De seriepester kent gen genade, komt niet tot inkeer en houdt niet op .

Een levenslange missie de eigen superioriteit te bewijzen… door anderen te pesten, te treiteren en uit te schakelen.

Vele mensen uit alle generaties zijn opgegroeid met het fenomeen pesten op school en in de klas. De laatste decennia is het inzicht gegroeid dat ernstig pesten onder volwassenen, op het werk, heel veel voorkomt. In die zin kun je spreken van historische lijnen. Volwassen pesters waren ooit kind. Pestkoppen met een bepaalde problematische persoonlijkheidsontwikkeling die van kinds af aan leren dat pesten loont, zullen hun gedrag meenemen naar de werkplek. Of zij voorzien zichzelf van levenslange prooi door binnen hun familie of gezin doelwitten te kiezen. Een straat, gezelschap, vereniging of club zijn ook jachtterrein. Serie – pesters zijn mensen met een missie.

Broodnodige informatie over pesten door seriepesters.

Wij constateren dat in het Nederlandse taalgebied over Seriepesten bijna niets te vinden is! Daar willen wij iets aan veranderen. Inzien dat een Seriepester door een persoonlijkheidsstoornis verslaafd is aan pesten, niet in staat is om berouw te voelen, en bovendien vindt dat hij/zij gerechtigd is om anderen te kwellen is belangrijk, wil je niet vallen voor zijn/haar masker van welwillendheid. Dit inzicht is vitaal voor de effectieve bestrijding van pesten op plekken waar de Seriepester invloed uitoefent. Het is belangrijk voor mensen die belaagd worden door een seriepester, opdat zij de juiste keuzes kunnen maken. Doelwitten van seriepesters lopen namelijk reëel gevaar. Een seriepester heeft een zeer destructief effect op slachtoffers. Het is ook belangrijk dat men weet heeft van het subtiele ondermijnende proces om slachtoffers (beter) op te vangen.

Waarom pesten zelden effectief bestreden wordt.

Dat er gepest wordt, zegt uiteraard iets over het sociale klimaat binnen een groep. Daar is veel zinnigs over geschreven en (actuele) anti-pest strategieën en verhandelingen zijn er terecht op gericht dat klimaat gezond te maken. Wat echter niet over het hoofd mag worden gezien is de impact van voortdurende subtiele(!) manipulaties van een Seriepester op groepen. Onwetendheid over motieven en strategieën van deze pestkoppen verklaart volgens ons mede waarom in veel situaties pesten niet effectief bestreden wordt en feitelijk nooit stopt! Ook dat er veelal verkeerde keuzes worden gemaakt waarvan Doelwitten opnieuw slachtoffer worden. Tot genoegen van de initiator van het pesten.

Vervuiling en vergiftiging van de groep.

Intelligente Seriepesters met een psychopate persoonlijkheid zijn in staat een groep, een organisatie zo te vervuilen met manipulaties, dat het pesten tot lang na hun vertrek nog doorgaat. TimField identificeerde dit als ‘residueel pesten’.

Waar vind je de Seriepester?

Wij menen – gesteund door onderzoek door derden – dat het zeer waarschijnlijk is dat in situaties waar ernstig en hardnekkig wordt gepest of ondermijnd, er iemand bezig is die dit klimaat doelbewust, structureel, zeer actief en effectief, negatief beïnvloedt:
de Seriepester

Ben je mogelijk doelwit van een seriepester op je werk, in je familie of elders?  Voor je actie onderneemt, moet je dit gelezen hebben.


copyright © Flourishh 2014 

2 gedachten over “Pesten, stiekem een bevredigende ‘way of life’.”

  1. Het gemene van de pester is dat hij het stiekem doet en erbij een ander het gevoel geeft dat het goed is, zich onmiddellijk de handen in onschuld wast als je hem/haar erop aanspreekt maar ook vaak meesters zijn in jouw het gevoel te geven dat je het over jezelf hebt afgeroepen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pesten en Psychopathie