pesten op de werkvloer

Pesten op de werkvloer, aanhoudend en heimelijk: de seriepester

Seriepester als grootste veroorzaker van structureel pesten op de werkvloer.

Volgens wijlen Tim Field, de ‘ontdekker’ van het fenomeen Seriepesten ((Serial Bullying) na bestudering van pesten op de werkvloer, is Seriepesten de meest voorkomende oorzaak of motor van pesten in werkende organisaties. Een organisatie is een ideale plek voor een seriepester. Er valt veel genot te halen. Net als in gezinnen, maken mensen in organisaties deel uit van systemen. Systemen kunnen eenvoudig ontregeld worden en resultaten zijn gegarandeerd. Hoe hoger deze sociopaat of psychopaat in de organisatie zit, hoe groter zijn/haar invloed, hoe effectiever zijn/haar manipulaties.

De werkvloer: Manipulatie materiaal op een presenteerblaadje voor de seriepester

De  Seriepester maakt gebruik van menselijke kwetsbaarheden als loyaliteit, vertrouwen, ambitie, ijdelheid, eerzucht, angst (voor baan- of positieverlies), onzekerheid, opportunisme, incompetentie, afgunst, en machtslust. Het zijn zaken die mensen te corrumperen en te manipuleren maken.

Psychisch geweld achter een masker, het onzichtbare grote probleem van organisaties.

De gevolgen van Serie pesten op de werkvloer kunnen omvangrijk zijn.
Werkgevers hebben vaak niet de indruk dat met een weggepeste werknemer kwaliteit de organisatie verlaat. Marie France Hirigoyen, psychiater en auteur van een aantal boeken over pesten op de werkvloer en emotioneel misbruik merkt op dat slachtoffers van morele intimidatie al na drie maanden psychisch zo beschadigd kunnen zijn dat zij hun vitaliteit kwijt zijn. Het gedrag van deze slachtoffers wordt verkeerd geïnterpreteerd door de omgeving. Slachtoffers van (serie)pesters hebben de schijn tegen zich, waar hun pester vervolgens weer gebruik van maakt. Misschien is daaruit het hardnekkige misverstand ontstaan dat slachtoffers van pesten een ‘zwakke’ persoonlijkheid bezitten. De realiteit is dat iedereen doelwit kan worden van een seriepester. Elk mens dat om de een of andere reden een doorn in het oog van deze pester is. Niet per definitie, maar vaak wel, zijn doelwitten -potentieel- getalenteerde en loyale professionals die het bedrijf veel kunnen brengen. Juist daarom wekken zij afgunst en haat bij de Seriepester. Met Doelwitten gaat menselijk kapitaal voor organisaties verloren. Maar daar blijft het niet bij.

Seriepesten, en kwaliteit en duurzaamheid gaan niet samen!

Duurzame en respectvolle relaties, het vormen van gezonde en vitale teams en het ontwikkelen of koesteren van talent zijn én een doorn in het oog van de Seriepester én komen niet van pas. Om zijn/haar spel te kunnen spelen, is de Seriepester gebaat bij gebrek aan professionaliteit, gebrek aan samenwerking, gebrek aan transparantie, gebrek aan competentie en gebrek aan zelfvertrouwen en autonomie bij professionals en binnen teams. Alle investeringen daarin, met bijvoorbeeld kostbare en intensieve opleidings- en trainingsprogramma’s, zullen niet goed uit de verf komen in een organisatie waar een Seriepester vanwege onwetendheid de ruimte krijgt en huis kan houden. Serie pesters zijn gepreoccupeerd met het uitschakelen van hun doelwitten en het organiseren van conflicten tussen mensen, en plaatsen dat belang logischerwijs voor het belang van anderen of de organisatie. Seriepesten is daarom een belangrijk obstakel voor organisatie-efficiëntie en productiviteit, en een grote kostenpost, zowel immaterieel als materieel, voor organisaties en voor economieën in bredere zin.

Om seriepesten aan te kunnen pakken zul je de seriepester moeten ontmaskeren. Psychopathie of kwade intenties bewijzen – een onmogelijke opgave – is daarvoor niet noodzakelijk!

Leer patronen en symptomen herkennen,
hoe je doelwitten adequaat opvangt
hoe je de pester ontmaskert,
en meer:
Geef je op voor onze workshop:
De Dramaturgie van de Vergiftigde Werkplek

Seriepester met een officiële machtspositie: een duister spel op hoog niveau

Een Seriepester in een hoge positie zal zorgen voor een onophoudelijke reeks van grote en kleine reorganisaties met als doel het primaire proces voortdurend te verstoren. Effectief gebruikmakend van rookgordijnen en afleidingsmanoeuvres blijft de Seriepester zelf buiten beeld. Seriepesters kunnen in organisaties (blijvende) ravages aanrichten. Tegen de tijd dat dit aan het licht komt, is de pester vaak al verdwenen. Bijvoorbeeld omdat hij/zij externe professional was, of omdat hij/zij een nieuw jachtterrein heeft gevonden, in een andere organisatie.

Seriepester ook in de politiek?

Politieke werkomgevingen vormen enorme uitdagingen voor ambitieuze Seriepesters. In een politiek krachtenveld spelen belangen immers een grote rol.
De invloed van een politieke organisatie reikt ver en daarmee is de impact voor een Seriepester groot. Het is denkbaar dat de resultaten van de inspanningen van zo’n destructief persoon niet zelden de voorpagina’s van de kranten zullen halen!

Verder lezen: Hoe de Seriepester de omgeving gebruikt voor zijn/haar doelen.

Een Seriepester is meestal intelligent en gaat heel ver om te zorgen dat zijn/haar motieven verborgen blijven. Om maximaal leed te berokkenen en zelf niet teveel in het oog te springen schakelt de Seriepester zijn/haar omgeving in bij het pesten.
Hoe dat georganiseerd wordt, kun je lezen in de artikelen over de Gezins-Seriepester. Denk bij ‘familie’ of ‘gezin’ ‘organisatie’ of ‘team’, bij ‘gezinslid’  ‘collega’. In essentie is de strategie dezelfde. De Seriepester gebruikt mensen als pionnen in een spel, als Bondgenoot of als Pleitbezorger, om zelf aansprakelijkheid te ontlopen, en om het Doelwit zo diep mogelijk, en alomvattend te raken. Een volwassen Seriepester heeft meerdere doelwitten tegelijk, en daar zit altijd een Hoofddoelwit tussen, op wie alle ongenoegen en gevoelens van leegte wordt geprojecteerd. Mensen kunnen ook doelwit worden omdat zij in de ogen van de pester gestraft moeten worden voor gebrek aan loyaliteit, bijvoorbeeld omdat zij opkomen voor het Hoofddoelwit.

De seriepester slaagt er meestal in de rollen om te draaien ‘Aanval is de beste verdediging’

Neem ook kennis van de geraffineerde  Aanval-Verdedigingsstrategie, die door alle Seriepesters op alle plekken wordt toegepast.

Profiel Seriepester op het werk

copyright © Flourishh 2014 

Een gedachte over “Pesten op de werkvloer, aanhoudend en heimelijk: de seriepester”

  1. Het is zoiezo vreemd om constant aangevallen te worden. Zeer ongezond gedrag ook . Waarom zou je constant onschuldige mensen aanvallen? Zwijgen binnen n familie is trouwens ook afschuwelijk gedrag. Daarnaast gelden mensenrechten voor iedereen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *